Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4623/2016Usnesení NS ze dne 12.04.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4623.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4623/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné STRODEM MANAGEMENT LIMITED, se sídlem P. C. 6035 Larnaca, Parou č. 1A, Kyperská republika, reg. č. HE 117862, zastoupené prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, proti povinnému O. M., pro 17 558 333 Kč příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu v Praze 4 pod sp. zn. 65 Nc 30273/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soud v Praze ze dne 20. 6. 2016, č. j. 18 Co 91/2016-52, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 1. 2016, č. j. 65 Nc 30273/2007-27, jímž soud prvého stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce z důvodu, že průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.

Povinný, aniž by byl zastoupen advokátem, napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 8. 2016, č. j. 65 Nc 30273/2007-81, byl vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena do datové schránky dne 30. 8. 2016, povinný si zástupce však do současnosti nezvolil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 4. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru