Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4602/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4602.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4602/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, reg. č. HE 257931, Afentrikas, 4. Afentrika Court, Office 2, Larnaca, Kyperská republika, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 583/15, proti povinnému K. O., L., pro 49 112,41 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, pod sp. zn. 137 EX 11288/10, o dovolání insolvenční správkyně povinného AIKVLK v.o.s. se sídlem v Přerově, Č. Drahlovského č. 871/17, identifikační číslo osoby 02413639, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2014, č. j. 9 Co 652/2014-90, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání insolvenční správkyně povinného AIKVLK v.o.s. se sídlem v Přerově, Č. Drahlovského č. 871/17, identifikační číslo osoby 02413639, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 2014, č. j. 9 Co 652/2014-90, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou podáním ze dne 25. 9. 2017, doručeným dovolacímu soudu dne 27. 9. 2017, výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 10. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru