Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4601/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4601.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4601/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) nezletilého F. H., b) nezletilého J. H.,ac) nezletilé L. H., všech K. V., všech zastoupených Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem, advokátem se sídlem v Sokolově, 5. května č. 655, proti povinnému Š. H., O., pro vymožení peněžitého plnění, vedené u Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-město, pod sp. zn. 134 EX 01749/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. března 2016, sp. zn. 64 Co 34/2016, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. 64 Co 34/2016, potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň – město, ze dne 10. 12. 2015, č. j. 134 EX 01749/13-507, kterým byly oceněny nemovité věci povinného, které mají být v exekuci zpeněženy.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsané advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 27. 4. 2016, č. j. 134 EX 01749/13-591, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město vyzval povinného, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“, a současně jej poučil, že nebude-li zastoupen advokátem, soud dovolací řízení zastaví. Povinný však vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

V podání ze dne 11. 5. 2015, doručeném soudnímu exekutorovi dne 13. 5. 2015, povinný požádal soud o ustanovení právního zástupce podle § 30 o. s. ř., soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, však usnesením ze dne 16. 5. 2016, č. j. 134 EX 01749/13-602, návrh povinného zamítl a toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 6. 2016, sp. zn. 18 Co 223/2016. Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, avšak Nejvyšší soud usnesením ze dne 15. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4602/2016.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř., zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 2. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru