Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4596/2017Usnesení NS ze dne 03.10.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4596.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4596/2017-381

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné FINPEN a. s., se sídlem v Přerově, Dvořákova č. 819/21b, identifikační číslo osoby 44004401, zastoupené JUDr. Alexandrem Királym, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě, Ludvíka Podéště č. 1883/5, proti povinným 1) E. Č., M. K., a 2) FVE E. Čech s. r. o., se sídlem v Moravském Krumlově, Břízova č. 252, identifikační číslo osoby 29373271, oběma zastoupeným Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem v Brně, Cihlářská č. 643/19, pro 20 590 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 1398/2014, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 2016, č. j. 26 Co 488/2015-267, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 2016, č. j. 26 Co 488/2015-267, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť oba dovolatelé vzali podáním ze dne 27. září 2017 své dovolání v plném rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 10. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru