Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 459/2005Usnesení NS ze dne 28.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.459.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 459/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. J., srážkami ze mzdy, pro 9.396,- Kč s příslušenstvím, o zastavení výkonu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. 2E 1261/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2004, č.j. 9 Co 219/2004-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně návrh povinného, aby byl výkon rozhodnutí zastaven též „ohledně příslušenství pohledávky a nákladů předcházejícího řízení a řízení o výkon rozhodnutí“, zamítl.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním.

Soud prvního stupně povinného usnesením, doručeným dne 23.11.2004, povinného poučil o povinném zastoupení v dovolacím řízení (advokátem), jestliže nemá sám právnické vzdělání, a vyzval jej k odstranění tohoto nedostatku s tím, že nestane-li se tak ve lhůtě dvou měsíců, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel na tuto výzvu neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru