Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 458/2017Usnesení NS ze dne 23.02.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.458.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1,4 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 458/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné České republiky - Krajský soud v Ostravě, sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava, identifikační číslo osoby 00215732, proti povinnému M. V., pro 341 700,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 030 EX 565/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2016, č. j. 9 Co 1137/2015-43, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Odůvodnění (jen stručné dle § 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Ostravě potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 4. 2015, č. j. 52 EXE 10259/2014-24, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, neboť vymáhaná pohledávka promlčena není a povinný nadto svoji nemajetnost dostatečně neprokázal.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“), jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 30. 3. 2016, přičemž exekuční řízení bylo zahájeno dne 17. 1. 2014.

Dovolatel nedostál své povinnosti být zastoupen advokátem pro dovolací řízení (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), a – navzdory (opětovné) výzvě Okresního soudu v Ostravě, doručené mu dne 14. 12. 2016 (č. l. 57) poté, co jeho návrh na ustanovení advokáta pro dovolací řízení tento soud pravomocně zamítl svým usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 52 EXE 10259/2014-53 – plnou moc prokazující právní zastoupení nepředložil. Stejně tak nedoložil vlastní právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], jež se ani z připojeného spisu nepodává.

Zastoupení advokátem jako zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení představuje obligatorní předpoklad, bez jehož splnění o dovolání rozhodnout nelze. Vada řízení – ač dříve odstranitelná – stala se tak vzhledem k uplynutí zákonem určené lhůty pro podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) již vadou nezhojitelnou.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil dle ustanovení § 241b odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř.

Učinil tak rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním podle ustanovení § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu dle ustanovení § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. února 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru