Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4572/2016Usnesení NS ze dne 04.10.2016

HeslaDovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4572.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4572/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 60/28, proti povinné J. H., S., pro 234 080,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 EXE 710/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. ledna 2016, č. j. 40 Co 689/2015-35, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. ledna 2016, č. j. 40 Co 689/2015-35, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu Okresního soudu v Šumperku ze dne 28. července 2016, č. j. 22 EXE 710/2015-54, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 10. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru