Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4519/2011Usnesení NS ze dne 26.01.2012

HeslaExekuce
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.4519.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4519/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Provident Financial s. r. o., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 9/2006, identifikační číslo osoby 25621351, zastoupené JUDr. Milanem Zábržem, advokátem se sídlem v Brně, Veveří 57, proti povinné V. J., pro 83 500,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 39/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2011, č. j. 66 Co 281/2011-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 10. 2010, č. j. 22 E 39/2009-45, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byla povinná právnicky vzdělána. Okresní soud usnesením ze dne 17. 10. 2011, č. j. 22 E 39/2009-74, vyzval povinnou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala do patnácti dnů ode dne doručení usnesení řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že pokud uvedený nedostatek neodstraní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinné doručeno desátým dnem po vyvěšení na úřední desce soudu dne 27. 10. 2011 (§ 50 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“). Ani poté však uvedený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větou první o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru