Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4518/2011Usnesení NS ze dne 16.01.2012

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.4518.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4518/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 2, Vinohradech, Bělehradská 222/128, identifikační číslo osoby 60192852, proti povinným 1) E. B., 2) M. K. a 3) M. B., pro 276.627,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 22 Nc 4013/2009, o dovolání 1) povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 17. 8. 2011, č. j. 20 Co 397/2011-196, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení z 24. 5. 2011, č. j. 22 Nc 4013/2009-156, jímž okresní soud zamítl návrh 1) povinné na zastavení exekuce, podala 1) povinná dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o.s.ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatelku usnesením z 11. 11. 2011 (na č. l. 207) doručeným jí 28. 11. téhož roku a usnesením z 1. 12. 2011 (na č. l. 221) doručenými jí 7. 12. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranila a zvolila si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však vytčené nedostatky neodstranila, a to ani podáními z 28. 11. 2011 (na č. l. 220) a z 12. 12. 2011 (na č. l. 225).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatelka (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupena advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sama podala dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelčina zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jí dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2012

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru