Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4494/2009Usnesení NS ze dne 23.11.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4494.2009.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4494/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. Z. P. Č. R., proti povinné E. D., za účasti manžela povinné G. D., pro 19.879,- Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 E 1067/2008, o dovolání povinné a manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 19.12.2008, č.j. 9 Co 1121/2008-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 19.9.2008, č.j. 47 E 1067/2008-10, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí, podali povinná a a její manžel společné dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o.s.ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatele usnesením z 27.3.2009 (na č.l. 64) doručeným jim 6.4.2009 – a 30.9.2009 (u č.l. 89) opětovně poté, co byl zamítnut jejich návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů (na č.l. 74 /pravomocně 30.9.2009/) – vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranili a zvolili si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podají řádné dovolání. Zároveň je poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé však vytčené nedostatky neodstranili.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatelé (fyzické osoby), nemají-li právnické vzdělání, musí být zastoupeni advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sami podali dovolání, je ke splnění podmínky zastoupení dovolatelů nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jimi dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníků řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru