Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 448/2018Usnesení NS ze dne 22.02.2018

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.448.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 448/2018-157

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněného M. B., soudního exekutora, Exekutorský úřad České Budějovice, sídlem Šumavská 17, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo osoby 66242355, proti povinnému H. G., Č. B., zastoupenému Mgr. Jiřím Písečkou, advokátem, sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, pro 4 235,- Kč, vedené u soudního exekutora JUDr. Stanislava Pazderky, Exekutorský úřad Písek, pod sp. zn. 117 EX 1149/17, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2017, č. j. 24 Co 1474/2017-107, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2017, č. j. 24 Co 1474/2017-107, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, jakož i čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 28. 12. 2017 dovolání v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2018

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru