Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4478/2009Usnesení NS ze dne 28.01.2010

HeslaExekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.4478.2009.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4478/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné K. H. D., a.s., zastoupené proti povinnému J. F., zastoupenému advokátem, pro 48.857,10 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16248/2002-36, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2004, č. j. 28 Co 509/2005-93, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud napadeným usnesením zamítl návrh povinného ze dne 18. 3. 2007 podaný u Městského soudu v Praze na opravu jeho usnesení ze dne 30. 12. 2005, č. j. 28 Co 509/2005-50, jímž povinný žádal, aby ze záhlaví usnesení byl vynechán text „zastoupen Mgr. D. V., roz. T.u, advokátkou “.

Povinný podal proti usnesení městského soudu dovolání.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení, jímž byl zamítnut návrh na opravu rozhodnutí podle § 164 o. s. ř. v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání není dána ani ustanovením § 237 odst. 1 o.s.ř., jelikož napadené rozhodnutí není usnesením ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/1998 pod poř. č. 61, příp. usnesení téhož soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 11/1997 pod poř. č. 88).

Nejvyšší soud proto dovolání bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru