Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4471/2017Usnesení NS ze dne 24.10.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4471.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř.

§ 214b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4471/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo osoby 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkem, advokátem, sídlem Ladova 389/10, 779 00 Olomouc - Lazce, proti povinnému R. K., V., za účasti vedlejší účastnice I. K., V., o určení ceny nemovitých věcí a o návrhu na nařízení exekuce vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 144 EX 1024/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2015, č. j. 9 Co 764/2014-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2015, č. j. 9 Co 764/2014-75, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera ze dne 27. 11. 2014, č. j. 144 EX 1024/14-69, kterým byla určena cena nemovitých věcí zahrnutých do exekuce, podal povinný dovolání, v němž pro dané dovolací řízení zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Jelikož o tomto jeho návrhu nebylo předtím rozhodnuto, vrátil Nejvyšší soud dne 25. 8. 2015 věc – původně zapsanou pod sp. zn. 26 Cdo 3133/2015 – soudnímu exekutorovi k provedení příslušných úkonů.

Přes výzvu soudního exekutora ze dne 15. 7. 2019, č. j. 144 EX 1024/14-183, dovolatel žádost o ustanovení advokáta nikterak nedoplnil, načež soudní exekutor usnesením ze dne 19. 7. 2017, č. j. 144 EX 1024/14-184 návrh dovolatele zamítl, resp. odmítl.

Dovolatel zůstal nečinný.

Pro nesplnění obligatorní podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ (viz čl. II. bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru