Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4464/2009Usnesení NS ze dne 16.12.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4464.2009.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4464/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné Z. S., zastoupené advokátem, proti povinnému K. K., vyklizením nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 32 Nc 887/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. 10. 2008, č. j. 40 Co 1046/2008-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 23. 5. 2008, č. j. 32 Nc 887/2008-11, o nařízení exekuce vyklizením nemovitostí..

Podáním ze dne 5. 10. 2009, doručeným Okresnímu soudu v Přerově dne 8. 10. 2009, vzal povinný dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru