Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4434/2018Usnesení NS ze dne 15.01.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4434.2018.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.09.2017

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3303/18


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4434/2018-134

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného J. P., soudního exekutora, Exekutorský úřad P., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech, Josefa Knihy č. 177, proti povinnému R. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlou Buxbaumovou, advokátkou se sídlem v Uničově, Masarykovo náměstí č. 37, pro 9 377,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 3325/2017, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. července 2018, č. j. 58 Co 237/2018-82, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. července 2018, č. j. 58 Co 237/2018-82, jenž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. dubna 2018, č. j. 64 EXE 3325/2017-40, není přípustné podle ustanovení § 238 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydaného v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 1. 2019

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru