Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4403/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaDovolání
Exekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4403.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4403/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného J. Č., zastoupeného JUDr. Přemyslem Hochmanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 1025/1, proti povinné O. Č., pro 404 855 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 14 EXE 940/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. května 2017, č. j. 27 Co 145/2017-81, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. května 2017, č. j. 27 Co 145/2017-81, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 1. března 2017, č. j. 14 EXE 940/2016-65, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné na úplné zastavení exekuce, jejímž provedením Okresní soud v Berouně pověřením ze dne 9. června 2016, č. j. 14 EXE 940/2016-10, pověřil soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Okresního soudu v Berouně ze dne 15. srpna 2017, č. j. 14 EXE 940/2016-98, nepožádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru