Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 435/2005Usnesení NS ze dne 02.06.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.435.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 435/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, proti povinné V. H., pro částku 1.272,95 Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. E 419/2003, o dovolání povinné a manžela povinné J. H., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích z 29. května 2003, č. j. 18 Co 232/2003-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze 16. dubna 2003, č. j. E 419/2003-2 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), a jímž odmítl odvolání manžela povinné, podala povinná a její manžel dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, okresní soud dovolatelku usnesením ze 7. dubna 2004, doručeným jí 13. dubna téhož roku a manžela dovolatelky usnesením z 24. ledna 2005, doručeným mu 26. ledna vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení zvolili advokáta, který by jejich podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil je, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé však vytčený nedostatek neodstranili.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2005

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru