Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 433/2007Usnesení NS ze dne 27.09.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.433.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 433/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. S., proti povinnému J. S., bytem pro 44.832,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 E 281/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2006, č. j. 27 Co 545/2006-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 5. 2006, č.j. 23 E 281/2006-9, jímž Okresní soud v Benešově nařídil podle svého rozsudku ze dne 12. 11. 2004, č.j. 5 C 1110/2004-25, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2005, č.j. 25 Co 134/2005-45, k uspokojení pohledávky 44.832,- Kč a pro náklady návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“/).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 11. 2006, č.j. 23 E 281/2006-33, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 10. 11. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2007

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru