Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 429/2012Usnesení NS ze dne 23.02.2012

HeslaVýkon rozhodčích nálezů
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.429.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 429/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Credit Union s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Praze 3, Vinohrady, Písecká 2342, identifikační číslo osoby 274 27 617, zastoupené JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinné V. K., pro 1 012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 73 Nc 5926/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 10. 2011, č. j. 56 Co 513/2011-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 11. 2010, č. j. 73 Nc 5926/2008-22, kterým Okresní soud Plzeň – město zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 26. 6. 2008, č. j. 73 Nc 5926/2008-9 (výrok I), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení (výrok II) a oprávněné uložil zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Luďku Němcovi 7 800,- Kč (výrok III); odvolací soud současně žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Oprávněná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala svým podáním doručeným soudu dne 27. 1. 2012 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil.

Povinné podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 146 odst. 2 věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2012

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru