Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4269/2010Usnesení NS ze dne 26.09.2012

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.4269.2010.1
Dotčené předpisy

§ 107 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4269/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1404/4, identifikační číslo osoby 47114975, proti povinné CANDELA s.r.o., se sídlem v Praze 4, Jemnická 3/355, identifikační číslo osoby 25097318, zaniklé 2. 12. 2009 bez právního nástupce, pro 48.590,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67Nc 1495/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze z 15. července 2010, č. j. 70Co 348/2010-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze 17. května 2010, č. j. 095Ex 567/09/U 01-017, kterým soudní exekutorka Exekutorského úřadu Prahy 4 JUDr. Jana Tvrdková zastavila exekuci nařízenou usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 z 30. července 2009, č. j. 67Nc 1495/2009-7, podala oprávněná dovolání.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 49430) Nejvyšší soud zjistil, že povinná byla ke dni 6. srpna 2010 vymazána z obchodního rejstříku (právní důvod výmazu: zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku).

Podle § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a 95 až 99 a 107a o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Podle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle věty první ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř., neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Jelikož povinná byla vymazána z obchodního rejstříku 6. srpna 2010 (tedy po datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu /15. července 2010/ a před předložením věci dovolacímu soudu /1. listopadu 2010/) a zánikem bez právního nástupce ztratila způsobilost být účastníkem řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 146 odst. 1 písm. c), § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.; v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2012

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru