Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4251/2017Usnesení NS ze dne 17.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4251.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 20/18 ze dne 20.02.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4251/2017-170

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Allianz pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici č. 656/3, identifikační číslo osoby 47115971, zastoupené JUDr. Janem Nekolou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1015/55, proti povinnému L. R., v P., pro 4 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 EXE 7003/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2017, č. j. 9 Co 189/2017-151, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného, které dle svého obsahuje směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2017, č. j. 9 Co 189/2017-151, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolání v této věci je objektivně nepřípustné, nebylo nutné rozhodovat o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů, přičemž jeho právo na spravedlivý proces tímto nebylo porušeno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 10. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru