Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4216/2019Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4216.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4216/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Středočeského kraje se sídlem krajského úřadu v Praze 5, Zborovská č. 81/11, identifikační číslo osoby 70891095, proti povinnému B. V., narozenému dne XY, bytem XY, pro 500 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ondřeje Svobody, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 184 EX 1742/17, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2019, č. j. 17 Co 294/2019-325, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 9. 2019, č. j. 17 Co 294/2019-325, potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Ondřeje Svobody, Exekutorský úřad Praha 9, ze dne 2. 7. 2019, č. j. 184 EX 1742/17-301, kterým soudní exekutor odmítl návrh povinného na odklad exekuce vedené soudním exekutorem pod sp. zn. 184 EX 1742/17.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [srov. § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“]. V dovolání dovolatel současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 4216/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb.). Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, dovolací soud k jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce nepřihlížel a dovolací řízení v souladu s předchozím poučením podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru