Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4211/2016Usnesení NS ze dne 25.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4211.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4211/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Slavia pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1/655, identifikační číslo osoby 601 97 501, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, proti povinnému Z. K., za účasti manželky povinného M. K., pro 902 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 34 EXE 1215/2015, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. 4. 2016, č. j. 22 Co 27/2016-65, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 10. 2015, č. j. 34 EXE 1215/2015-31, kterým Okresní soud v Pardubicích částečně zastavil exekuci vedenou podle exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem Mgr. Lukášem Křivánkem, Exekutorský úřad Karlovy Vary, ze dne 27. 8. 2015, č. j. 181 EX 6213/15-130, ze dne 10. 9. 2015, č. j. 181 EX 6213/15-148, a ze dne 14. 9. 2015, č. j. 181 EX 6213/15-155, přikázáním pohledávek z účtu manželky povinného u peněžních ústavů a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Oprávněná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]

– odvolací soud rozhodoval ve věci částečného zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného u peněžních ústavů pro vymožení částky 902 Kč s příslušenstvím [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2016, sp. zn. 20 Cdo 776/2016, 20 Cdo 777/2016, 20 Cdo 778/2016, 20 Cdo 779/2016, 20 Cdo 780/2016, 20 Cdo 781/2016, 20 Cdo 782/2016, 20 Cdo 783/2016, 20 Cdo 784/2016 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 2406/16), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14)].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 4. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru