Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4207/2017Usnesení NS ze dne 13.09.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4207.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4207/2017-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného F. M., bytem M. K., zastoupeného JUDr. Pavlem Kolaciou, advokátem se sídlem ve Znojmě, náměstí Republiky č. 899/18, proti povinným 1) M. V., bytem L., a 2) M. Č., bytem ve S. n. B, pro 102 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 Nc 54015/2015, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. července 2016, č. j. 21 Co 151/2016-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. července 2016, č. j. 21 Co 151/2016-43, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo zástupcem dovolatele podáním ze dne 7. 8. 2016 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 9. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru