Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4205/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4205.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4205/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného J. M., O., zastoupeného Mgr. Marcelou Horákovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Riegrova č. 376/12, proti povinným 1) M. M., O., a 2) E. I. M. se sídlem v Olomouci, pro 240 000 Kč s příslušenstvím, postižením družstevního podílu povinného, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 32616/13, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. září 2016, č. j. 40 Co 382/2016-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. září 2016, č. j. 40 Co 382/2016-57, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 7. 3. 2016, č. j. 203 EX 32616/13-47, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 11. 1. 2017, č. j. 203 EX 32616/13-75, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranili, a ze spisu současně nevyplývá, že by sami dovolatelé prokázali právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru