Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4151/2019Usnesení NS ze dne 14.01.2020

HeslaPoplatky soudní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4151.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4151/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné PROFIGENTA SKS s. r. o., se sídlem v Brně, Botanická č. 606/24, identifikační číslo osoby 28658655, zastoupené Mgr. Martinou Vévodovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, tř. Spojenců č. 689/3, proti povinnému Z. Š., narozenému dne XY, bytem XY, pro 1 012 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, pod sp. zn. 139 Ex 10614/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. září 2018, č. j. 9 Co 748/2018-80, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. září 2018, č. j. 9 Co 748/2018-80, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2019, sp. zn. 20 Cdo 4151/2019.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru