Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4127/2013Usnesení NS ze dne 17.12.2013

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.4127.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4127/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné RWE Energie, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, proti povinnému Ing. V. M., pro 1.502,95 Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 76EXE 1844/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 1. 2013, č. j. 13Co 47/2013-48, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 15. 10. 2012, č. j. 76EXE 1844/2012-14, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 12. 12. 2012, č. j. 76EXE 1844/20102-43, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.502,95 Kč a nákladů předcházejícího řízení ve výši 5.520,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová , Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru