Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4116/2016Usnesení NS ze dne 13.09.2016

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4116.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3999/16 ze dne 31.01.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4116/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph. D., v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňovu Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinné I. Š., P., zastoupené Mgr. Ondřejem Malinou, advokátem se sídlem v Praze 7, Komunardů č. 1091/36, pro 1 040 358,70 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., Exekutorský úřad v Praze 5, pod sp. zn. 67 EX 4971/07, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2016, č. j. 16 Co 342/2015-508, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2016, č. j. 16 Co 342/2015-508, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), která musí být naplněna i tím, že dovolání je sepsáno advokátem. O této skutečnosti byla strana oprávněná poučena výzvou soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., Exekutorský úřad v Praze, ze dne 22. 7. 2016, s tím, že byla stanovena lhůta 14 dní k odstranění tohoto nedostatku. Výzva byla straně oprávněné doručena dne 25. 7. 2015, zůstala bez odezvy.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2016

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru