Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4081/2019Usnesení NS ze dne 04.12.2019

HeslaExekuce
Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4081.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4081/2019-109

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné AB 4 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, Nizozemsko, identifikační číslo osoby 34186049, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti povinné V. M. Š., narozené XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Rostislavem Tomisem, advokátem se sídlem v Opavě, Bezručovo náměstí 1997/8, pro 84 200,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 34 EXE 2900/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 446/2018-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 446/2018-53, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, jakož i čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil, neboť dovolatelka vzala dovolání podáním ze dne 21. 10. 2019 zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 12. 2019

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru