Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4067/2017Usnesení NS ze dne 26.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Žaloba pro zmatečnost
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4067.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4067/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci navrhovatele D. P., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Na Hradbách č. 120/2, insolvenčního správce dlužníka J. V. za účasti J. V., V., zastoupené JUDr. Josefem Červinkou, advokátem se sídlem v Novém Hrozenkově č. 843, a vydražitelky E. S., V., o provedení dražby pro zpeněžení majetku dlužníka v rámci insolvenčního řízení, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek pod sp. zn. 143 DC 00001/16, o dovolání J. V. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2017, č. j. 10 Co 34/2017-77, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora uvedené věci Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 28. 4. 2017, č. j. 10 Co 34/2017-77, odmítl odvolání povinné proti usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, Exekutorský úřad Frýdek-Místek ze dne 9. 2. 2016, č. j. 143 DC 00001/16-018, o udělení příklepu vydražitelce E. S. na nemovitosti insolvenční dlužnice J. V., blíže identifikované v napadeném rozhodnutí, za nejvyšší podání ve výši 1 981 000 Kč, z důvodu subjektivní nepřípustnosti odvolání; rozhodl současně o náhradě nákladů odvolacího řízení.

J. V. napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání odmítl v souladu s ustanovením § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a dále část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, protože dovolání není přípustné proti usnesení odvolacího soudu, které lze napadnout žalobou pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. e/ ve spojení s § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 10. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru