Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4018/2013Usnesení NS ze dne 19.12.2013

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.4018.2013.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 4 o. s. ř.

§ 10a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4018/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného O. K., proti povinnému P. Š., prodejem movitých věcí, pro výživné, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 22 E 596/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 30. července 2013, č. j. 30 Co 208/2013-49, takto:

Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Praze z 30. července 2013, č. j. 30 Co 208/2013-49, se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 19. 2. 2013, č. j. 22 E 596/2010-30, ve znění opravného usnesení ze 6. 6. 2013, č. j. 22 E 596/2010-44, jímž okresní soud rozhodl zastavení výkonu rozhodnutí.

Usnesení odvolacího soudu napadl 1. povinný odvoláním (viz podání na č.l. 49) a na výzvu soudu (č. l. 56) nedostatky podání neodstranil.

Napadené usnesení krajského soudu je rozhodnutím odvolacího soudu vydaným v rámci odvolacího řízení. Odvolání však není opravným prostředkem, jejž by bylo možno podat proti rozhodnutí krajského (městského) soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201 a § 10 odst. 2 o. s. ř.). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud - ve shodě s tím, jak soustavu soudů vymezuje Ústava (srov. článek 91) - může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 4 a § 10a o. s. ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o „odvolání“ proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2001 pod č. 85, usnesení Nejvyššího soudu z 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v témže časopise Soudní judikatura 7/2002 pod č. 139 nebo usnesení téhož soudu z 26. října 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011 ).

Nejvyšší soud proto řízení o „odvolání,“ které shora uvedenou vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2013

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru