Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4013/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaExekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4013.2017.1
Dotčené předpisy

§ 218a o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4013/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti povinné J. H., L. n. V., za účasti manžela povinné J. H., L. n. V., oběma zastoupeným Mgr. Otou Ondruškou, advokátem se sídlem v Praze 10, Bělocerkevská 1037/38, a za účasti vydražitele M. T., L. n. V., pro 189 044 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 094 EX 05509/14, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 20 Co 131/2017, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město, usnesením ze dne 2. 3. 2017, č. j. 094 EX 05509/14-378, udělil vydražiteli M. T., L. n. V., příklep na nemovitých věcech v usnesení přesně specifikovaných za nejvyšší podání ve výši 488 000 Kč. Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadli povinná a její manžel dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení odvolacího soudu bylo povinné i jejímu manželovi doručeno do datové schránky jejich právního zástupce dne 6. 6. 2017 (viz potvrzení o dodání a doručení do datové schránky na č. l. 474 na CD se spisem soudního exekutora) a posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání dovolání ve smyslu § 240 odst. 1 o. s. ř. bylo pondělí 7. 8. 2017. Povinná a její manžel dovolání podali do datové schránky soudního exekutora až dne 17. 8. 2017 (viz č. l. 489 na CD se spisem soudního exekutora), tedy po marném uplynutí dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto postupoval podle §243c odst. 3 věty první, § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. a dovolání pro opožděnost odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru