Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3988/2010Usnesení NS ze dne 29.11.2010

HeslaPřípustnost dovolání
Žaloba vylučovací (excindační)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.3988.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5, věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3988/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobců a) M. B. a b) M. B. proti žalovanému Finančnímu úřadu v Plzni, se sídlem v Plzni, náměstí Českých bratří 8, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 39 C 219/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. března 2010, č. j. 12 Co 123/2010 - 144, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 2. 3. 2010, č. j. 39 C 219/2008 - 139, jímž bylo zastaveno řízení o odvolání proti rozsudku ze dne 30. 6. 2009, č. j. 39 C 219/2008 - 95, pro nezaplacení soudního poplatku, a rozhodnuto o nákladech řízení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce podáním nazvaným „žádost o přijetí dovolání“.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že potvrzující usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani o § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť potvrzující usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 29 Odo 831/2006).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru