Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 396/2007Usnesení NS ze dne 27.09.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.396.2007.1
ECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.877.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 396/2007

20 Cdo 877/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné o. K. Ú. zastoupené advokátem proti povinné M. P., pro 10.225,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 Nc 7090/2004, o dovoláních povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2005, č.j. 19 Co 2342/2005-56, a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 10. 2006, č. j. 19 Co 1814/2006-86, takto:

I. Dovolání se odmítají.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. 11. 2005, č.j. 19 Co 2342/2005-56, krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 7. 2005, č.j. 34 Nc 7090/2004-49, kterým okresní soud podle ustanovení § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“), odmítl odvolání, jímž povinná napadla usnesení o nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 2. 10. 2006, č.j. 19 Co 1814/2006-86, krajský soud odmítl podle ustanovení § 218a o.s.ř. odvolání povinné proti usnesení ze dne 12. 6. 2006, č. j. 34 Nc 7090/2004-80, jímž okresní soud zamítl její návrh na ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.).

Obě rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláními, v nichž polemizuje se závěry odvolacího soudu o opožděnosti jí podaných odvolání.

Dovolání nejsou přípustná.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř., avšak napadená usnesení žádnému z nich podřadit nelze.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu nelze opřít o ustanovení § 237 o.s.ř.; usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, není rozhodnutím ve věci samé. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř. dovolání přípustné také není, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Přípustnost dovolání nelze dovozovat ani z § 239 odst. 3 o.s.ř., neboť napadeným usnesením nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení podle § 43 odst. 2 o.s.ř., nýbrž usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost podle § 208 odst. 1 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 5, ročník 2003 pod č. 41).

Přípustnost dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud odmítl odvolání pro opožděnost, nevyplývá z ustanovení § 237, § 238 a § 238a o.s.ř., neboť nejde o usnesení ve věci samé a (současně) se nejedná o měnící ani potvrzující rozhodnutí. K přípustnosti dovolání nelze využít ani ustanovení § 239 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř., protože ta se vztahují jen na taxativně vyjmenované případy, a dané rozhodnutí mezi ně zařadit nelze. Nesouhlas s takovým rozhodnutím odvolacího soudu, je možné relevantně vyjádřit jen žalobou pro zmatečnost, již předjímá ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.

Nepřípustná dovolání proto Nejvyšší soud – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) – odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Dovolání byla odmítnuta, oprávněné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádná z účastnic.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2007

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru