Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3922/2013Usnesení NS ze dne 12.12.2013

HeslaExekuce
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3922.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3922/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněného Šestý uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem v Praze 2, Moravská 1687/34, identifikační číslo osoby 24213276, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, proti povinné K. K., pro 10 700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 Nc 917/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2013, sp. zn. 14 Co 64/2013, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 6. 12. 2012, č. j. 099 EX 8879/09-140, kterým soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, udělil příklep na vydražené nemovitosti T. N. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudního exekutora dovolatelka vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranila (usnesení ze dne 8. 10. 2013, č. j. 099 EX 8879/09-172, jí bylo doručeno 16. 10. 2013) a na výzvu nereagovala, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru