Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3917/2019Usnesení NS ze dne 20.01.2020

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3917.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3917/2019-256

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1404/4, identifikační číslo osoby 47114975, proti povinnému P. R., narozenému XY, bytem XY, pro 45 336 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 35 EXE 1298/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2017, č. j. 12 Co 436/2016-163, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného ze dne 18. 7. 2014 na zastavení exekuce a návrh povinného ze dne 16. 3. 2015 na odklad exekuce. Povinný, ač poučen o tom, že odvolání ani dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a dále část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.) a dále jím bylo rozhodnuto o odkladu provedení exekuce (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přitom se nepřihlíží k příslušenství pohledávky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1577/2013, či ze dne 9. 5. 2016, sp. zn. 20 Cdo 776/2016, event. usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 2406/16, nebo ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14).

Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 1. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru