Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3906/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3906.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3906/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a.s., identifikační číslo osoby 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou, sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, proti povinnému G. K., V., o návrhu povinného na zastavení exekuce ve výši 11 071,50 Kč s příslušenstvím, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 5. 2017, č. j. 64 Co 106/2017-65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení ze dne 2. 5. 2017, č. j. 64 Co 106/2017-65, kterým Krajský soud v Plzni potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. 12. 2016, č. j. 75 Nc 4871/2009-47, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce vedené u soudního exekutora Mgr. Luďka Němce, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pod sp. zn. 55 EX 1553/09, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“) zastavil, neboť dovolatel nesplnil obligatorní podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), přestože byl k tomu soudem prvého stupně řádně vyznám dne 21. června 2017.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru