Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3888/2018Usnesení NS ze dne 14.01.2019

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3888.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3888/2018-103

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Perfect Money s.r.o., se sídlem v Praze, Neumannova 1453/28, identifikační číslo osoby 24774898, zastoupené Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Úvoz 118, proti povinné V. B., narozené XY, bytem XY, pro 7 700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod. sp. zn. 18 EXE 1700/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 12. 2017, č. j. 26 Co 306/2017-79, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byla povinná usnesením Nejvyššího soudu ze dne

10. 12. 2018, č. j. 20 Cdo 3888/2018-99, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy. Protože vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. O tomto procesním následku byla dovolatelka předem poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP).

Právní mocí usnesení o zastavení řízení poplatková povinnost zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru