Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3876/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3876.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3876/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Z. M., J., zastoupeného JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem se sídlem v Jihlavě, Telečská č. 1720/7, proti povinné A. M., U., pro 250 000 Kč s příslušenstvím a zaplacení smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 8 Nc 5044/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 4. ledna 2016, č. j. 54 Co 766/2015-171, ve znění opravného usnesení ze dne 3. února 2016, č. j. 54 Co 766/2015-179, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 4. 1. 2016, č. j. 54 Co 766/2015-171, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 2. 2016, č. j. 54 Co 766/2015-179, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudu ze dne 31. 8. 2016, č. j. 20 Cdo 3876/2016-186, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranila.

V podání ze dne 8. 9. 2016 povinná toliko požádala soud o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení, dovolací soud této žádosti vyhověl, avšak do dnešního dne dovolatelka zastoupení advokátem nedoložila a dovolání řádně nedoplnila. Ze spisu současně vyplývá, že dovolatelka žádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, avšak ani na výzvu soudu nedoložila prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, proto jí nemohl být zástupce ustanoven, a ani nevyplývá, že by sama prokázala právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru