Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3852/2020Usnesení NS ze dne 17.03.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.3852.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 3852/2020-144

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné GRATO spol. s r. o., se sídlem v Mariánských Lázních, Palackého 796/57a, identifikační číslo osoby 41033281, proti povinnému A. L., narozenému XY, bytem XY, za účasti soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem v Praze 9, Bryksova 763/46, pro 1 008 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 EXE 6019/011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2020, č. j. 10 Co 285/2020-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byl povinný usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, č. j. 20 Cdo 3852/2020-140, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2020, č. j. 10 Co 285/2020-111, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o uvedeném procesním následku byl dovolatel ve výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v tomto případě neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru