Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3835/2013Usnesení NS ze dne 27.11.2013

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3835.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3835/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České televize, se sídlem v Praze 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4, identifikační číslo osoby 00027383, proti povinné M. L., t. č. Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990 C 2/2, Světlá nad Sázavou, pro 1.450,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 35 Nc 5309/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 20. září 2012, č. j. 12Co 396/2011-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 18. 11. 2010, č. j. 35Nc 5309/2009-31, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na částečné zastavení exekuce, podala povinná dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241 o. s. ř.), soud dovolatelku usnesením z 18. 1. 2013 (na č. l. 68) doručeným jí 29. 1. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranila a předložila plnou moc udělenou advokátovi pro dovolací řízení. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však vytčené nedostatky neodstranila ani poté, co jí okresní soud usnesením z 28. 2. 2013, č. j. 35 Nc 5309/2009-75 (pravomocným 30. 10. 2013) nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok II.).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky zastoupení dovolatele nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníků řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2013

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru