Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 383/2009Usnesení NS ze dne 28.05.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.383.2009.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 383/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci navrhovatelky M. S., vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 29 Nc 4/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. 4. 2008, č. j. 69 Co 233/2008-18, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2008, č. j. 29 Nc 4/2007-8, jímž okresní soud odmítl její podání ze dne 5. 11. 2007 (§ 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 6. 8. 2008, č. j. 29 Nc 4/2007-25, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Výzvě, která jí byla doručena 29. 8. 2008, dovolatelka ani po poučení soudu o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů a po prodloužení stanovené lhůty nevyhověla, nedostatek obligatorního zastoupení neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru