Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3804/2007Usnesení NS ze dne 17.01.2008

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2008:20.CDO.3804.2007.1
Podána ústavní stížnost

I. ÚS 860/08


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3804/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) J. P., zastoupené advokátem; b) Ing. D. R.; c) H. T. a d) P. O., proti povinnému M. R., zastoupenému advokátem, za účasti vydražitelů JUDr. B. J., I. J., R. T. a L. T., prodejem nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 41 E 595/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2006, č.j. 20 Co 539/2006-578, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 28. 6. 2006, č.j. 41 E 595/97-540, jímž Okresní soud v Kolíně udělil za nejvyšší podání 9 300 000,- Kč vydražitelům příklep k nemovitostem v k. ú. K., zapsaným na LV. Svůj závěr odůvodnil tím, že povinný během dražby nevznesl námitky proti udělení příklepu, a proto podle § 336k odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), není osobou oprávněnou k podání odvolání.

V dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., povinný uvedl, že námitky proti příklepu vznesl, neboť jím vznesené námitky proti dražbě implicitně obsahují také námitky vůči příklepu. Soudem dovozený závěr, že tomu takto není, považuje za „formalistický a rigorózní.“ Soud navíc porušil svou poučovací povinnost dle § 5 o.s.ř., neboť jej během dražby nepoučil o tom, že námitky proti příklepu může vznášet. Povinný proto navrhl, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolání není přípustné.

Nejvyšší soud již ve svém usnesení ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 26 Cdo, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 196, sešit 10, ročník 2002, uvedl, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání neoprávněné osoby (§ 218 písm. b/ o. s. ř.), není podle občanského soudního řádu ve znění platném od 1. 1. 2001 přípustné.

Nejvyšší soud, aniž by se zabýval dovolacími námitkami, proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě odvolatele, náklady řízení v tomuto stadiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru