Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3783/2020Usnesení NS ze dne 02.03.2021

HeslaZastavení řízení
Náklady exekuce
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.3783.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 3783/2020-150

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému A. L., narozenému XY, bytem XY, adresa pro doručování XY, pro 12 414,82 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 28 Nc 7444/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2020, č. j. 10 Co 344/2020-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O důvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 1. 6. 2020, č. j. 28 Nc 7444/2008-70, kterým byla zastavena exekuce nařízená usnesením téhož soudu ze dne 23. 10. 2008, č. j. 28 Nc 7444/2008-9 (výrok I.), dále uložil povinnému zaplatit oprávněné na náhradě nákladů exekučního řízení částku 4 707 Kč do 3 dnů od právní moci usnesení (výrok II.) a rozhodl, že soudní exekutor nemá právo na náhradu nákladů exekuce vůči povinnému (výrok III.)

Rozhodnutí krajského soudu napadl povinný dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (srov. § 238 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 [srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. ], dále jen „o. s. ř.“). Nato Nejvyšší soud dovolatele vyzval usnesením ze dne 5. 1. 2021, č. j. 20 Cdo 3783/2020-133, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, dovolací řízení bude zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Dovolatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, pouze podáním ze dne 26. 1. 2021 požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud k žádosti o osvobození nepřihlížel a v souladu s předchozím poučením dovolací řízení zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru