Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3750/2019Usnesení NS ze dne 08.01.2020

HeslaPoplatky soudní
Exekuce
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3750.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3750/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a/ V. Š., narozeného XY, bytem XY, b/ N. Š., narozené XY, bytem XY, obou zastoupených JUDr. Richardem Čičkem, advokátem se sídlem v Praze, Na baště sv. Ludmily 252/3, proti povinnému O. P., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53, pro 1 850 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, Exekutorský úřad Praha-západ pod sp. zn. 156 EX 766/17, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 7. 2019, č. j. 18 Co 200/2019-113, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 20 Cdo 3750/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje. O tomto procesním následku byl dovolatel poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru