Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 375/2006Usnesení NS ze dne 27.04.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.375.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 375/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. L., proti povinným 1) I. T., 2) F. E., zastoupenému opatrovnicí S. J., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Chebu, a 3) P. B., pro 65.590,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 3884/2002, o dovolání prvního povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 1. 2005, č.j. 14 Co 692/2004-38, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 10. 2003, č.j. 16 Nc 3884/2002-20, jímž Okresní soud v Chebu určil, že do řízení místo původní oprávněné (Č. s., a. s.) vstupuje L. L., obchodní společnost založená podle práva Kajmanských ostrovů (§ 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 3. 2005, č.j. 16 E 3884/2002-43, soud prvního stupně dovolatele (mimo jiné) vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 17. 3. 2005, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru