Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 371/2019Usnesení NS ze dne 14.05.2019

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.371.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 371/2019-561

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné A. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem se sídlem Zbečno č. 123, proti povinné RED Fourteen s.r.o. se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, identifikační číslo osoby 25627694, zastoupené Mgr. Rostislavem Pekařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 813/57, o provedení prací a výkonů, o návrhu povinné na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 3176/2015, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-126, takto:

Záhlaví a výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. března 2019, č. j. 20 Cdo 371/2019-552, se v části, v níž je identifikováno dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu opravuje tak, že místo „usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-123“ správně zní „usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-126“.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.):

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. března 2019, č. j. 20 Cdo 371/2019-552, došlo k chybě, když bylo v záhlaví a ve výroku chybně uvedeno číslo jednací dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Vzhledem k tomu, že jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Obvodní soud pro Prahu 1 upozornil, bylo zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 243c o. s. ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru