Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3635/2017Usnesení NS ze dne 01.08.2017

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3635.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3426/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3635/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému L. Š., t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Valdice, zastoupeného Mgr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1013, pro 159 930 s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 23 EXE 912/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. března 2017, č. j. 24 Co 79/2017-125, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 24. 1. 2017, č. j. 23 EXE 912/2015-117, ve znění, že zamítá návrh povinného na ustanovení advokáta jeho zástupcem pro dovolací řízení.

Usnesení napadl povinný dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Povinný zároveň v dovolání požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srovnej část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolací soud po přezkoumání předpokladů pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) usnesením ze dne 12. 6. 2017, č. j. 20 Cdo 1918/2017-143, vyzval povinného, aby si zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Vytčené nedostatky však nebyly ve stanovené lhůtě (jež uplynula 4. 7. 2017) odstraněny, neboť povinným zmocněný advokát dovolání nedoplnil.

Protože nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení dle § 241 o. s. ř., zahrnující též předložení dovolání sepsaného zvoleným advokátem nebo souhlasného stanoviska advokáta s dovoláním (o následcích čehož byl dovolatel řádně poučen), a není ani důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. srpna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru