Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 363/2017Usnesení NS ze dne 01.03.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.363.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 písm. b) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 363/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 21/665, identifikační číslo osoby 47116617, proti povinnému R. K., pro 392,- Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Jana Fendrycha, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 2, pod sp. zn. 132 EX 984/10, o dovolání Profi Invest Group s. r. o., se sídlem v Praze 6 - Bubenči, Rooseveltova č. 381/13, identifikační číslo osoby 04049446, zastoupené JUDr. Janem Mejzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Malá Štupartská č. 6, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. července 2016, č. j. 14 Co 526/2016-159, takto:

I. Dovolání společnosti Profi Invest Group s. r. o. se odmítá.

II. Společnost Profi Invest Group s. r. o., ani žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání Profi Invest Group s. r. o. proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2016, č. j. 14 Co 526/2016-159, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha ze dne 18. 5. 2016, č. j. 132 EX 984/10-150, jímž exekutor udělil vydražiteli M&M investiční s.r.o., se sídlem v Ostravě, Nádražní č. 535/15, identifikační číslo osoby 28779827, příklep k vydraženým nemovitým věcem, a to k parcele č. 155, jejíž součástí je rodinný dům a parcele č. 161/1 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 346 pro k. ú. a obec M. u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště v Chomutově, za nejvyšší podání 650 000,- Kč, podle ustanovení § 243c odst. 3 za použití ustanovení § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou.

O odvolání společnosti Profi Invest Group s. r. o. proti usnesení soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha ze dne 18. 5. 2016, č. j. 132 EX 984/10-150, totiž bylo rozhodnuto nikoliv dovoláním napadeným výrokem II. usnesení odvolacího soudu, ale výrokem I. tak, že odvolání společnosti Profi Invest Group s. r. o. se odmítá. Dovolatelka přitom nemůže být aktivně legitimována k podání dovolání do té části rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo meritorně rozhodnuto o odvolání někoho jiného (zde povinného).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru