Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 362/2017Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaExekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.362.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 362/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ŠkoFIN s. r. o., se sídlem v Praze 5, Pekařská 635/6, identifikační číslo osoby 45805369, zastoupené Mgr. Jaroslavem Tajbrem, advokátem se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 5, proti povinnému P. L., D., za účasti vydražitele R. S. Z., pro 105 085 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, pod sp. zn. 180 EX 18421/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 5. 2016, č. j. 26 Co 329/2015-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil (ve správném znění bydliště vydražitele) usnesení ze dne 2. 12. 2014, č. j. 180 EX 18421/11-95, jímž pověřená soudní exekutorka udělila příklep na vydražených nemovitostech vydražiteli R. S., Z.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudní exekutorky ze dne 31. 8. 2016, č. j. 180 EX 18421/11-114, dovolatel nedostatek zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, a to ani poté, co soudní exekutorka usnesením ze dne 30. 9. 2016, č. j. 180 EX 18421/11-117 (jež nabylo právní moci dne 24. 10. 2016), zamítla návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru